Allmänna villkor

Villkor för tjänsten Mäklarhemmet.se

För dig som Säljare

Vi hjälper bostadssäljare att hitta och jämföra mäklare kostnadsfritt. Vi tar inte ut några avgifter av den som ska sälja/få värdering och som kund förbinder du dig inte till att välja en mäklare genom vår tjänst. Dina uppgifter behandlas med sekretess och lämnas aldrig ut offentligt eller till annan part. Dina uppgifter kan hämtas av ett begränsat antal mäklare (max 5) först efter ditt godkännande. Inga uppgifter lämnas ut till någon mäklare automatiskt efter en registrering.

Vi kommer att kontakta dig via telefon för att tillsammans med dig gå igenom din förfrågan. Detta för att vi på bästa sätt skall kunna anpassa våra förslag efter dina önskemål och för att du skall känna dig trygg i hur vår tjänst fungerar. Du har då möjlighet att komplettera din registrering.

Först när vi talat med dig och fått ditt godkännande går vi vidare i vår process med att hjälpa dig hitta rätt mäklare. Efter din kontakt med oss och ditt godkännande förbinder du dig till avtalet nedan.

 

Allmänt

 1. Mäklarehemmet.se är en tjänst (Tjänsten) som syftar till att sammanföra bostadssäljare (Säljare) och fastighetsmäklare (Mäklare) och ge dem goda förutsättningar att ingå ett avtal med varandra.
 2. Tjänsten erbjuds av Mäklarhemmet.se (Förmedlaren) som är en helägd tjänst till GTJ Invest AB. Förmedlaren är oberoende och fristående från fastighetsmäklarföretag, branschorganisationer, banker och andra aktörer.
 3. Alla fastighetsmäklare som är registrerade hos Fastighetsmäklarinspektionen får registrera sig hos Förmedlaren.
 4. Förmedlaren blir inte part i de avtal som Säljare och Mäklare ingår med varandra.
 5. Den som registrerar sig som Säljare eller som Mäklare bekräftar därmed att han har läst dessa villkor och godtar dem. Om Förmedlaren ändrar villkoren, gäller den ändrade lydelsen för avtal som inleds efter det att den ändrade texten har publicerats.

 

Säljare

 1. Den som vill använda Tjänsten som Säljare skall ha en aktuell och seriös avsikt att sälja eller värdera bostaden. Personer som missbrukar Tjänsten kan komma att avstängas från den. (Den som endast är nyfiken på marknadsvärdet för en bostad kan direkt och öppet kontakta en fastighetsmäklare som erbjuder värdering.)
 2. Säljaren ansvarar för de uppgifter som den lämnar. Oriktiga uppgifter kan medföra att mäklarna inte blir bundna av sina offerter eller att offerterna blir missvisande.
 3. Fastighetsmäklare eller anställda på mäklarbyråer eller annars närstående sådana personer får inte använda Tjänsten som Säljare. Missbruk leder till att såväl personen som den närstående mäklaren eller mäklarbyrån avstängs från Tjänsten både som Säljare och som Mäklare. Förmedlaren förbehåller sig rätten att underrätta andra fastighetsmäklare om avstängningen.

 

För Mäklare

 1. Förmedlaren erbjuder direktkontakt via telefon med säljare. Vi erbjuder denna tjänst i de flesta städer i Sverige.

 

Mäklarhemmets tjänst

 1. Mäklarhemmet erbjuder ett begränsat antal mäklare att direkt komma i kontakta med en intresserad säljare. Förmedlaren tar ut en avgift av Mäklaren för tillgång till sådana kontaktuppgifter. Vi tar ej ut någon avgift vid en försäljning.

Mäklaren har rätt att reklamera objektet där:

 1. Mäklaren inte får kontakt med säljaren
 2. Då sälj- eller värderingsbehov inte föreligger
 3. Då mäklaren redan har en etablerad kontakt med säljaren

Vid en eventuell reklamation följer vi nedanstående policy:

– Vi behöver återkoppling om reklamation inom 1 vecka från det att mäklaren köpt kontakten.

– Om mäklaren redan har en etablerad kontakt med säljaren ska kontakten gälla eventuell försäljning av det aktuella objektet. Det vill säga att om tidigare kunder där ej aktuell dialog om ny försäljning pågår debiteras enligt ordinarie ersättning.

– Då säljaren har ett verkligt behov att sälja/få en värdering och har bokat möte med annan mäklare via vår tjänst dock inte vill boka möte med en enskild mäklare, debiteras samtliga mäklare enligt ordinarie ersättning

– Då mäklaren ej får kontakt med säljaren ska minst 3 försök att nå säljaren via telefon vara genomförda samt e-post utskickat.

– Reklamationer görs skriftligen via e-post till adressen maklare@maklarhemmet.se Anledning till reklamationen skall anges i ansökan samt att kopia på mail till kund (”säljare”) ska bifogas.

 

Betalning

 1. Accessavgift debiteras löpande månadsvis.
 2. Förmedlarens fakturor ska betalas inom 15 dagar.

 

Ansvar

Mäklarhemmet (ägt av GTJ Invest AB)  är inte på något sätt part i eventuell överrenskommelse mellan förmedlade uppdragsgivare och Köparen och har ingen del i eventuella avtal mellan uppdragsgivare och Köparen, utan avtalet tecknas endast mellan uppdragsgivaren och Köparen.Mäklarhemmet ansvarar inte heller för brist, skada eller annan tvist som kan uppstå som en följd av kontakter skapade genom Mäklarhemmet. Mäklarhemmet friskriver sig från all eventuell skada som kan uppstå av användandet av tjänsten. Mäklaren får inte till annan part skänka, skicka, sälja eller på annat sätt förmedla vidare kontaktuppgifter till uppdragsgivare som Mäklarhemmet förmedlar.

 

Övrigt

 1. Mäklare godkänner att Säljares betyg och kommentarer registreras samt eventuellt visas på webbplatsen efter en avslutad försäljning. Betyg och kommentarer granskas alltid av Förmedlaren och Mäklaren innan publicering.
 2. Innehållet på webbplatsen och i material som upprättas av Förmedlaren är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
 3. Förmedlarens behandling av personuppgifter och cookies beskrivs under rubriken Information om behandling av personuppgifter och cookies m m. Mäklare eller Säljare har inte rätt att använda sig av adresser och annan information för annat ändamål än användande av Tjänsten.

 

2015-01-01 Maklarhemmet.se (Mäklarhemmet)