Våra Rutiner

Våra rutiner på Mäklarhemmet

Kontakt: Vi ringer till samtliga säljare för att kontrollera kvalitén innan vi skickar ut objektet till mäklarna. Detta ger säljaren chansen att justera/ändra sin förfrågan samt mäklaren en trygghet i att köpa den aktuella förfrågan. Tack vare samtalet kan vi med stor träffsäkerhet fastställa att säljaren faktiskt ska sälja samt att denne inte redan ingått avtal med någon mäklare. Samtalet syftar även till att förbereda säljaren och informera denne om vad som kommer ske och hur kontakten med mäklarna kommer etableras.

 

Matchning: Vi matchar objektet mot mäklarna som är aktiva i området för att göra bästa möjliga urval till säljaren. Om säljaren inte framför några specifika önskemål i vårt samtal baserar vi vårt urval på följande data:

  • Vilka mäklare är aktiva i området och är registrerade hos FMI (Fastighetsmäklarinspektionen)
  • Urvalet av mäklare är båda stora och små mäklarfirmor. Allt för att kunna ge säljaren bästa möjliga förutsättning för en lyckad försäljning

 

I det områden där vi har få aktiva aktörer eller de områden där få mäklare historiskt använder vår tjänst är vi mindre restriktiva i vår urvalsprocess. Vi skickar dock sällan objekt till samtliga aktörer som uppger att de önskar objekt i området. Vårt urval består oftast av mellan 10-15 aktörer, således baseras det slutgiltiga urvalet på vilka mäklare som köper kontakten snabbast.